บุคลากร
 
     
  ชื่อหอพัก KU HOUSE
     
  ที่ตั้ง 202 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
     
    โทร. 035-526147 และ 089-2565492 คุณจารุวรรณ บัวเขียว
     
  ห้องแอร์ 70 ห้อง พักห้องละ 2 คน
     
  ห้องพัดลม ไม่มี
     
  ค่าไฟ ตามมิเตอร์ ยูนิตละ 5 บาท
     
  ค่าน้ำ ตามมิเตอร์ ยูนิตละ 18 บาท
     
  อื่นๆ อินเตอร์เน็ท, เฟอร์นิเจอร์, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
     
     
 
 
     
  ชื่อหอพัก บ้านไร่ชัยพัฒน์
     
  ที่ตั้ง 107/1 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
     
    โทร. 035-452267 คุณพรชัย สอิ้งทอง
     
  ห้องแอร์ จำนวน 9 ห้อง ราคา 1500 บาท
     
  ห้องพัดลม จำนวน 5 ห้อง ราคา 1200 บาท
     
  ค่าไฟ ตามมิเตอร์ ยูนิตละ 4 บาท
     
  ค่าน้ำ ตามมิเตอร์ ยูนิตละ 4 บาท
     
  อื่นๆ อินเตอร์เน็ท, เฟอร์นิเจอร์, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
     
     
 
 
     
  ชื่อหอพัก ลักษิกาหอพัก
     
  ที่ตั้ง 197 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
     
    โทร. 089-516-5233 และ 080-422-5982 คุณปราโมทย์ แก้วปานกัน
     
  ห้องแอร์ จำนวน 8 ห้อง ราคา 2000 บาท
     
  ห้องพัดลม จำนวน 4 ห้อง ราคา 1300 บาท
     
  ค่าไฟ ตามมิเตอร์ ยูนิตละ 6 บาท
     
  ค่าน้ำ ตามมิเตอร์ ยูนิตละ 5 บาท
     
  อื่นๆ อินเตอร์เน็ท, เฟอร์นิเจอร์, ผู้ประกอบดูแลความปลอดภัย
     
     
 
 
     
  ชื่อหอพัก หอพักเพิ่มศิล
     
  ที่ตั้ง หมู่ 11 ต.โคกครา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
     
     
     
  ห้องแอร์ -
     
  ห้องพัดลม -
     
  ค่าไฟ -
     
  ค่าน้ำ -
     
  อื่นๆ -
     
     
 
 
     
  ชื่อหอพัก  
     
  ที่ตั้ง  
     
     
     
  ห้องแอร์  
     
  ห้องพัดลม  
     
  ค่าไฟ  
     
  ค่าน้ำ  
     
  อื่นๆ