ปฏิทินกิจกรรม

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

ระบบกองแผนงาน

FACEBOOK

ค้นหา

Chairman Share

KUniverse

KUniverse

ความคืบหน้าการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์

ความคืบหน้าการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์

การปรับเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย

การปรับเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย

1/2
© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates