ปฏิทินกิจกรรม

June 2024
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ระบบกองแผนงาน

นโยบายและผลงานของ มก.

 

  นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบปี
    รอบปีที่ 3 วาระที่ 2 (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 
    รอบปีที่ 2 วาระที่ 2 (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556) 
      รอบปีที่ 1 วาระที่ 2 (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554) 
      รอบปีที่ 4 (19 มีนาคม พ.ศ. 2553 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2554) 
      รอบปีที่ 3 (19 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2553) 
      รอบปีที่ 2 (19 มีนาคม พ.ศ. 2551 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2552) 
      รอบปีที่ 1 (19 มีนาคม พ.ศ. 2550 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2551) 
  นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รอบ 4 ปี
      นโยบายและแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550-2554 
  นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 6 เดิอน
      นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 6 เดือน (19 มีนาคม--18 กันยายน พ.ศ.2550) 
       
       

 

 

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates